Úhel natočení kajakových listů

Kajaková pádla standardně dodáváme pravá, s úhlem natočení listů 60°.

Pokud potřebujete pádlo levé nebo pádlo s jiným úhlem natočení, je nutné to uvést v objednávce!

U dělených kajakových pádel je možné po vzájemné dohodě zajistit i dvě polohy natočení listů (např. 45° a 90°, 90° a 0°, 45° a 0°).

V případě nejasností se na nás nebojte obrátit, rádi poradíme!

TNP_ilustrace_Pyxis