Pravidla tipovací soutěže na www.tnp.cz

1/ Pořadatel

Pořadatelem soutěží je LAMINEX, společnost s ručením omezeným, České Vrbné 2397, 370 11, České Budějovice, IČO: 46679766, DIČ: CZ46679766.

 

2/ Účast v soutěžích

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15-ti let. Účastníci mohou soutěžit pouze jednou (zasláním tipu z jedné e-mailové adresy). Soutěží se nesmí účastnit management a zaměstnanci pořadatele. Podmínkou účasti v soutěži není nákup zboží ani služeb.

Účast v soutěži vzniká zasláním odpovědi (tipu) spolu s poštovní adresou soutěžícího na e-mail hello@tnp.cz. Pokud dva různí soutěžící zašlou dva stejné tipy, přihlíží se k tomu, který ze soutěžících jej zaslal dříve.

Žádné údaje o soutěžících (e-mailová ani poštovní adresa) nejsou dále uchovávány.

 

3/ Způsob vyhlášení a doba trvání soutěže

Soutěž je vyhlášena prostřednictvím zveřejněné aktuality na těchto webových stránkách, v rámci vyhlášení je uvedena i doba trvání soutěže.

 

4/ Výhry v soutěži

Výhry v soutěži jsou uvedeny v rámci jejího vyhlášení. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

Výhry budou distribuovány poštou nebo jinou zvolenou přepravní společností na náklady pořadatele. Pořadatel neodpovídá za nedoručené, poštou poškozené nebo ztracené zásilky s výhrou.

Výhercem se stává ten nebo ta soutěžící, který / která bude tipovat v soutěži nejpřesněji. Do soutěže jsou zařazeny jen ty odpovědi, které splňují všechny náležitosti zadání (tedy je v nich uvedena i poštovní adresa soutěžícího a jsou zaslány na e-mailovou adresu hello@tnp.cz).

 

5/ Lhůty

O výhercích každé soutěže bude rozhodnuto do 10ti dnů od ukončení soutěže, výherci budou informováni o své výhře e-mailem a jejich jména budou uvedena na těchto webových stránkách a na sociálních sítích.  Výhry jsou rozesílány do tří týdnů od vyhlášení výherců.

 

6/ Ostatní

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěže zrušit, případně upravit jejich pravidla a podmínky po celou dobu jejich trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách http://www.tnp.cz