Pravidla soutěží na www.tnp.cz

1/ Pořadatel

Pořadatelem soutěží je LAMINEX, společnost s ručením omezeným, České Vrbné 2397, 370 11, České Budějovice, IČO: 46679766, DIČ: CZ46679766.

2/ Účast v soutěžích

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let. Účastníci mohou soutěžit v každé soutěži pouze jednou. Soutěží se nesmí účastnit management a zaměstnanci pořadatele. Podmínkou účasti v soutěži není nákup zboží ani služeb.

Účast v soutěži vzniká zasláním odpovědi / fotografie / videa / obrázku* spolu s poštovní adresou soutěžícího na e-mail tnp@tnp.cz. Součástí zprávy mohou být i další informace podle konkrétního zadání soutěže.

Účastí v soutěži souhlasí soutěžící se zařazením svého jména a e-mailové adresy do databáze odběratelů novinek, ze které se lze kdykoliv později odhlásit. Žádné jiné údaje o soutěžících (např. poštovní adresa) nejsou dále uchovávány.

3/ Způsob vyhlášení a doba trvání soutěže

Soutěže jsou vyhlašovány prostřednictvím zveřejněné aktuality na těchto webových stránkách, v rámci každého vyhlášení je uvedena i doba trvání soutěže.

4/ Výhry v soutěžích

Výhry pro každou ze soutěží jsou uvedeny v rámci jejího vyhlášení. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

Výhry budou distribuovány poštou nebo jinou zvolenou přepravní společností na náklady pořadatele. Pořadatel neodpovídá za nedoručené, poštou poškozené nebo ztracené zásilky s výhrou.

O výhercích rozhoduje porota složená z pracovníků pořadatelské společnosti. Do hodnocení jsou zařazeny jen ty odpovědi, které splňují všechny náležitosti zadání (tedy je v nich uvedena i poštovní adresa soutěžícího apod.).

5/ Lhůty

O výhercích každé soutěže bude rozhodnuto do 10ti dní od ukončení soutěže, výherci budou informováni o své výhře e-mailem a jejich jména budou uvedena na těchto webových stránkách. Výhry jsou rozesílány do tří týdnů od vyhlášení výherců.

6/ Ostatní

Zasláním autorských děl do soutěže (slovních formulací, fotografií, kreseb, videí apod.) uděluje účastník soutěže pořadateli svolení k jejich využití v on-line i off-line marketingové komunikaci pro vlastní propagaci pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěže zrušit, případně upravit jejich pravidla a podmínky po celou dobu jejich trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách http://www.tnp.cz.

* podle charakteru soutěže