Pravidla soutěže na www.tnp.cz

1/ Pořadatel

Pořadatelem soutěží je LAMINEX, společnost s ručením omezeným, České Vrbné 2397, 370 11, České Budějovice, IČO: 46679766, DIČ: CZ46679766.

 

2/ Účast v soutěžích

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15-ti let. Soutěží se nesmí účastnit management a zaměstnanci pořadatele. Podmínkou účasti v soutěži není nákup zboží ani služeb.

Účast v soutěži vzniká zasláním návrhu na potisk bavlněného trička s krátkým rukávem na e-mail tnp@tnp.cz. Návrh je třeba zaslat v příloze e-mailu jako obrázek ve formě skici od ruky, jejího skenu, fotografie nebo grafiku vytvořenou v počítači. Součástí návrhu může být i slogan / text. Trika budou potiskována technikou sítotisku (max. 3 barvy) a na každém bude umístěno i TNP logo.

Účastníci soutěže udělují zasláním návrhů souhlas s jejich případným zveřejněním na sociálních sítích a/nebo webu Pořadatele.

Žádné údaje o soutěžících (e-mailová ani poštovní adresa) nejsou dále uchovávány.

3/ Způsob vyhlášení a doba trvání soutěže

Soutěž je vyhlášena prostřednictvím zveřejněné aktuality na těchto webových stránkách, v rámci vyhlášení je uvedena i doba trvání soutěže a lhůta pro vyhlášení vítěze.

4/ Vítězný návrh

Vítězný návrh vybere komise složená z pracovníků Pořadatele.

Autor vítězného soutěžního návrhu bere na vědomí, že:
– poskytuje Pořadateli licenci na neomezené užití návrhu (časové i místní)
– vítězný návrh může Pořadatel dále graficky upravovat a přepracovávat
– převzetím výhry v soutěži se vzdává jakéhokoliv dalšího honoráře za užití návrhu

5/ Výhry v soutěži

Výhry v soutěži jsou uvedeny v rámci jejího vyhlášení. Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

Výhry budou distribuovány poštou nebo jinou zvolenou přepravní společností na náklady pořadatele. Pořadatel neodpovídá za nedoručenou, poštou poškozenou nebo ztracenou zásilku s výhrou.

5/ Lhůty

O výherci soutěže bude rozhodnuto do 10ti dnů od ukončení soutěže, výherce bude informován o své výhře e-mailem a jeho/její jméno bude uvedeno na těchto webových stránkách a na sociálních sítích. Výhra bude odeslána v termínu domluveném s výhercem.

6/ Ostatní

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejich trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách http://www.tnp.cz.